روشها ،هزینه و مدت زمان ارسال

 

1-روش های ارسال

 

سفارشات در شهر تهران توسط ناوگان ژئوپانا (پیک موتوری و در صورت حجم زیاد کالا توسط آزانس یا وانت بار) ارسال می گردد.

در سایر شهرها، سفارش ها از دو طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و یا موسسه ی باربری تیپاکس ارسال می گردند

توضیحات تکمیلی 

مشتریان می توانند در مرحله ثبت سفارش و استعلام، از بین روشهای ارسال ممکن، یک روش را به دلخواه انتخاب نمایند.

انتخاب هر روش به منزله آگاهی از قوانین و شرایط آن می باشد

2-هزینه ارسال

هزینه ی ارسال تهران:   ارسال در شهر تهران برای کالاهای با ارزش بیش از یک میلیون تومان و کمتر از 5کیلوگرم بصورت رایگان صورت میپذیرد

در سایر موارد هزینه ی پیک یا خودرو در هنگام تحویل کالا به متصدی تحویل پرداخت میگردد

هزینه ی ارسال شهرستان: ارسال به شهرستان برای کالاهای با ارزش بیش از دومیلیون تومان و کمتر از3کیلوگرم بصورت رایگان صورت میپذیرد

در سایر موارد ارسال بصورت پسکرایه و هزینه ی باربری در هنگام تحویل کالا به متصدی تحویل پرداخت میگردد

3-مدت زمان تحویل سفارش ها

سفارش های شهر تهران: مدت زمان تحویل کالاها در شهر تهران در روزهای غیر تعطیل شنبه الی چهارشنبه،در صورتیکه تا ساعت 12 ظهر ثبت سفارش شده باشند سه الی چهار ساعت و در غیر اینصورت روز کاری بعد از ثبت سفارش خواهد بود

سفارش های شهرستان:سفارش هایی که قرار است از طریق پست یا باربری ارسال گردند، در صورتیکه قبل از ساعت 11 نهایی شده باشند، در همان روز تحویل پست یا باربری خواهند شد، اما چنانچه بعد از این ساعت نهایی شده باشند، در روز کاری بعد تحویل خواهند گردید. شرکت پست باربری نیز بسته به مقصد کالا، معمولاً 24 تا 48 ساعت کاری بعد کالا را به مقصد خواهند رساند.

توضیحات تکمیلی 

مشتریان محترم لازم است که در بازه زمانی مشخص شده در محل تحویل کالا حضور داشته باشند، در غیراینصورت مسئولیت و هزینه ارسال مجدد آن بر عهده مشتری می باشد

تحویل گیرنده سفارش هنگام دریافت کالا، باید کارت شناسایی معتبر مانند کارت ملی همراه داشته باشد