روشهای پرداخت

مشتریان ساکن شهر تهران می توانند وجه سفارش خود را بصورت آنلاین، کارت به کارت یا پرداخت در محل (بصورت نقدی یا کارت بانکی) پرداخت نمایند 

مشتریان ساکن سایر شهرهای ایران لازمست وجه سفارش خود رابصورت آنلاین یا کارت به کارت پرداخت نمایند. 

 

شماره حساب ژئوپانا:

شماره حساب   0370800086601 بانک سپه جاری طلایی به نام بابک ایزدی

شماره کارت 1617-5578-1010-5892 عابر بانک سپه به نام بابک ایزدی