تراز لیزری دیجیتال دومحوره تا برد 400متر Quadrum410S

لیزر مایل دو محوره X & Y

لیزر مایل دو محوره X & Y

لطفا تماس بگیرید

محصولات مرتبط و مشابه

اطلاعات بیشتر

لیزر مایل دو محوره X & Y

شیبها در محورهای افق و قائم روی صفحه ی دیجیتالی قابل تنظیم میباشند

توابع این تراز توسط ریموت کنترل از فاصله ی 40متری قابل کنترل اند

600rpmسرعت بالای چرخش لیزر تا

Quadrum Digiplus 410S

مدل

± 6°

محدوده ی   خودترازی

± 0,75 mm / 10 m

دقت

400m

برد قابل استفاده

spot, scan, rotary and hand receiver mode

حالت های لیزر

215 x 205 x 165 mm (W x H x D)

ابعاد دستگاه

2.6kg

وزن بهمراه جعبه و متعلقات

high-performance batteries, approx. 35 hrs operating time, approx. 7 hrs charging time, alkaline batteries, approx. 50 hrs operating time

باتری

Quadrum DigiPlus 410 S

inclusive carrying case

+ SensoLite 410

+ universal mount

+ remote control

+ high-performance battery

+ battery compartment

+ power supply/battery charger

+ batteries

Packing dimension (W x H x D) 470 x 380 x 210 mm

متعلقات