تراز لیزری با خطوط عمود180درجه و خط افق 360 درجه و دونقطه شاقول بالا و پایینMasterCross-Laser360

تراز لیزری با خطوط عمود180درجه و خط افق 360 درجه و دونقطه ی شاقول بالا و پایین MasterCross-Laser360 

تراز لیزری با خطوط عمود180درجه و خط افق 360 درجه با دونقطه ی شاقول بالا و پایین MasterCross-Laser360

لطفا تماس بگیرید

محصولات مرتبط و مشابه

اطلاعات بیشتر

تراز لیزری با خطوط عمود180درجه و خط افق 360 درجه و دو نقطه ی شاقول بالا و پایین

MasterCross-Laser360 

مدل

± 3°

محدوده ی   خودترازی

 0.2mm / m

دقت

20m

برد قابل استفاده

80 x 125 x 100 mm (W x H x D)

ابعاد دستگاه

2kg

وزن بهمراه جعبه و متعلقات

4*AAA

باتری

35h

عمر باتری

دارای دو پایه که همزمان و جدا از هم قابل استفاده اند

توضیحات