دما سنج میله ای ThermoTester

دما سنج دیجیتالی ThermoTester

دما سنج دیجیتالی ThermoTester

لطفا تماس بگیرید

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

محصولات مرتبط و مشابه

اطلاعات بیشتر

دما سنج دیجیتالی

برای مصارف عمرانی،صنعتی،خانگی،آشپزی

میتواند داخل مواد نفوذ یا غوطه ور گردد

ThermoTester

مدل

1,5% ± 2 °C

دقت سنجش دما

-40 °C … 250 °C

دامنه ی سنجش دما

117 mm

طول میله ی سنجش

LR44 (1,5 V)

باتری

33 x 210 x 20 mm

ابعاد

40gr

وزن