ترازیاب LaserLiner AutoLevel-26 classic Set

ترازیاب LaserLiner-Automatic Level-26Classic Set 

ست کامل شامل دستگاه،سه پایه آلومینیومی و شاخص(میر)

ست کامل ترازیاب LasrLiner-26classic

لطفا تماس بگیرید

محصولات مرتبط و مشابه

اطلاعات بیشتر

LaserLiner Automatic level-26Classic Set

 

مدل

26Classic

بزرگنمایی تلسکوپ

26X

دقت ترازیابی

1.8mm/Km

حداقل محدوده قرار لروی

0.6m

دامنه برد کمپانساتور

±15'

نوع درجه بندی زاویه

360°

کمترین زاویه قابل اندازه گیری

وزن

1.8Kg

محدوده دمایی قابل استفاده

-40°C to +70°C

استاندارد محیطی

IPX4