تئودولیت BOIF TDJ6E

تئودولیت BOIF TDJ6E

تئودولیت BOIF TDJ6E

لطفا تماس بگیرید

محصولات مرتبط و مشابه

اطلاعات بیشتر

BOIF TDJ6E

 

مدل

BOIF TDJ6E

بزرگنمایی تلسکوپ

28X

دقت قرائت زوایا

1’

میدان دید

1°   30”

حداقل فاصله فوکوس

2m

کمپانساتور

با بازه عملکرد 2 دقیقه و دقت 1 ثانیه

شاغول اپتیکی

بزرگنمایی 3 برابر،میدان دید 5 درجه ، فوکوس از نیم مت

وزن

4.3Kg