پلانیمتر ZERO SETTING DEVICE

پلانیمتر ZERO SETTING DEVICE

پلانیمتر ZERO SETTING DEVICE

لطفا تماس بگیرید

محصولات مرتبط و مشابه

اطلاعات بیشتر

 ZERO SETTING DEVICE

POLAR COMPENSATION
RUBBER POLE BLOCK

WITH OPTICAL TRACER

پلانیمتر وسیله ای ست که با حرکت آن روی نقشه تهیه شده ، ابعاد و طول قسمت های مختلف نقشه معین میشود